Clou


Vraagt de ene : “Gekwetst ?”
Waarop de vluchteling: “’t Is maar mijn hart. Achtergelaten in mijn land. We konden niet alles meenemen.”

Tekening van Clou (Christian Louis), gepubliceerd in La Libre Belgique van 20 juni 2009
www.lalibre.be , www.clou.org