Cijfers

*cijfers tot en met mei 2009


De meeste asielzoekers in 2008 waren afkomstig uit Rusland (13%), Irak (8%), Afghanistan (7%), Guinee, Iran, DR Congo, Servië en Kosovo, Armenië en Kameroen (tussen 3 en 5%). Blijkt dat ook voor België nu een belangrijk deel van de asielzoekers afkomstig is uit landen waar er een gewapend conflict aan de gang is of ernstige problemen vastgesteld worden. Dit was jaren geleden anders. Toen bleken veel meer asielzoekers duidelijk eerder zuiver “economische” migranten. Dit verklaart mede de evolutie in het erkenningspercentage.


Het erkenningspercentage voor 2008 is 23,9%.

2.143 asielzoekers werden in 2008 als vluchteling erkend. Met inbegrip van hun minderjarige kinderen betekent dit dat het CGVS aan 3.032 personen effectieve bescherming als vluchteling bood. Zij waren voornamelijk afkomstig uit Rusland, Irak, Guinee, Servië en Kosovo, Rwanda en DR Congo. Afghanistan, Sri Lanka, China en Syrië vullen de top 10 verder aan.


In 2008 kende het CGVS de subsidiaire beschermingsstatus toe in 394 gevallen of, met inbegrip van hun minderjarige kinderen, aan 475 personen. Zij waren hoofdzakelijk afkomstig uit Irak, Afghanistan, Somalië, Soedan en DR Congo.


bronnen : Dienst Vreemdelingenzaken // Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen // UNHCR