A Cartoon for Refugees?
Op Wereldvluchtelingendag lanceren verschillende organisaties voor asielzoekers en vluchtelingen in België de actie ‘A Cartoon for Refugees’ (een Cartoon voor Vluchtelingen). Rond 20 juni verschijnen in de Vlaamse en Franstalige kranten en weekbladen cartoons die op een humoristische en originele manier de vluchtelingenproblematiek op de voorgrond plaatsen.

Het doel van deze actie is het grote publiek eraan te herinneren dat personen die op de vlucht zijn vaak noodgedwongen hun thuisland hebben moeten verlaten omdat er een gewapend conflict heerst of omdat ze vrezen vervolgd te worden. Deze mensen – mannen, vrouwen en kinderen – kiezen er met andere woorden niet voor om vluchteling te zijn, maar zijn dringend op zoek naar bescherming in een ander land.

Wereldvluchtelingendag?
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 20 juni uitgeroepen tot Wereldvluchtelingendag. In meer dan honderd landen, waaronder België, vinden elk jaar ter gelegenheid van deze herdenkingsdag verschillende evenementen plaats om het grote publiek te informeren over het lot van 42 miljoen vluchtelingen in de wereld.

De definitie van een vluchteling werd voor het eerst op papier gezet en ondertekend in het Verdrag van Genève betreffende de Status van Vluchtelingen. Dit Verdrag uit 1951 stelt dat een persoon de status van vluchteling kan verkrijgen als hij of zij een gegronde vrees koestert voor vervolging op basis van zijn of haar ras, nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. 


42 miljoen mensen op de vlucht
Wereldwijd zijn er 16 miljoen vluchtelingen en asielzoekers en 26 miljoen ontheemden. De helft van de vluchtelingen en de ontheemden zijn vrouwen, kinderen en adolescenten. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, blijven 80% van de vluchtelingen in hun regio van herkomst. Velen sloegen jaren geleden op de vlucht en bevinden zich in een uitzichtloze situatie.

In 2008 registreerde de Europese Unie 238 000 asielaanvragen, voornamelijk van personen uit Irak, de Russische Federatie, Somalië, Servië en Pakistan.
Ongeveer 12 000 personen in België dienden een asielaanvraag in. Zij zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de Russische Federatie, Irak en Afghanistan. Vorig jaar kende België internationale bescherming toe aan meer dan 3 000 personen.

De VN-vluchtelingenorganisatie (United Nations High Commissioner for Refugees) heeft pas haar volledig jaarverslag voor het jaar 2008 gepubliceerd. U kunt “Global Trends 2008” raadplegen op de website www.unhcr.org.